Konferencja “Tradycja w działaniu 2020”

Zapraszamy do udziału w drugiej konferencji „Tradycja w działaniu. Praktyki i teorie edukacyjne  dla muzyki tradycyjnej”. Wydarzenie skierowane jest do osób praktykujących edukację muzyczną, szczególnie działających na rzecz przekazu tradycyjnych umiejętności muzycznych wśród dzieci i młodzieży, jak i do wszystkich osób zainteresowanych, pracujących z dziećmi młodszymi oraz starszymi.

Relacja z konferencji w roku 2018: http://www.akademiakolberga.pl/project/tradycja-w-dzialaniu-2018/

W programie znajdą się warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne poświęcone wybranym aspektom przekazu tradycyjnych kompetencji muzycznych, tanecznych, jak i wykorzystywaniu muzyki tradycyjnej w edukacji, podczas spotkań, wydarzeń.

CELE

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz praktycznych metod pracy w oparciu o elementy kultury tradycyjnej, w szczególności muzykę.

TEMATY

Tematy, jakie przedstawią prelegentki i prelegenci, to przede wszystkim:

 • muzyka tradycyjna w bezpośrednim przekazie
 • poszukiwanie źródeł
 • śpiew i pieśń w działaniach edukacyjnych
 • taniec tradycyjny w pracy z dziećmi
 • muzykoterapia a kultura tradycyjna
 • wykorzystanie polskiej muzyki tradycyjnej w różnych systemach edukacji muzycznej (Kodaly, Gordon, muzykoterapia)
 • muzyka tradycyjna w pracy z wybranymi grupami odbiorczymi: dzieci, seniorzy, osoby wykluczone
 • także porozmawiamy m.in. o:
 • promowaniu muzyki tradycyjnej
 • doświadczeniach terenowych Akademii Kolberga i wielu innych ważnych spotkaniach.

PROGRAM

2020-05-28 Kultura w sieci – czyli jak prowadzić działania on-line korzystając z dostępnych technologii

 • Katarzyna Chodoń, Agnieszka Szeptalin – zabawy ludowe z domu 
 • Witold Roy Zalewski, Kukaj Kukawko – jak przeprowadzić interaktywny koncert na platformie ZOOM
 • Iwona Wylęgała – piosenki dla dzieci związane ze Śląskiem Opolskim i Górnym Śląskiem

2020-06-04 Jak wspierać swoje społeczności w czasie izolacji

 • Małgorzata Synowiec – działania międzypokoleniowe i tworzenie połączeń w grupach wiekowych
 • Iga Fedak – używanie zabaw, tańców pieśni i muzyki tradycyjnej do pracy osobami zagrożonymi wykluczeniem i marginalizacją społeczną
 • Mariola Rodzik-Ziemiańska – piosenki dla dzieci związane z wybranymi polskimi tradycjami muzycznymi

2020-06-18 Archiwa i źródła

 • Marta Derejczyk, Fundacja Ważka – Gdzie są źródła muzyki źródeł? O nauce w bezpośrednim przekazie i poszukiwaniu materiałów do pracy edukacyjnej wokół muzycznych tradycji
 • Projekt Archiwa
 • Joanna Skowrońska – piosenki dla dzieci związane z tradycjami z Dolnego Śląska

REJESTRACJA

Prosimy o rejestracja za pomocą: https://app.evenea.pl/event/tradycjawdzialaniu2020/

ORGANIZATORZY

Fundacja Mały Kolberg, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki

WSPARCIE

Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej – Program Mały Kolberg 2020

Dziękujemy za włączenie się w działania również naszej bratniej Akademii Kolberga!

Patronat medialny: MuzykaTradycyjna.pl