Kurpie – Ele mele, cukru ziele, panienecka szósta – wyliczanka