Kurpie – Siedzi dudek na kościele, waży psiwo na wesele – wyliczanka