Materiały instruktażowe

Bulger

taniec bulger cz 1 krok podstawowy w kręgu i w korowodzie, taniec, w którym partnerzy podają sobie ręce za plecami, prawa do prawej, lewa do lewej (na krzyż) i przesuwają się skosami raz w prawo, raz w lewo, sekwencją kroków: prawa, dostaw, lewa, dostaw, prawa, lewa, prawa, dostaw i dalej ta sama sekwencja od lewej nogi.