Materiały instruktażowe

Cajzik/Kozierok

Cajzik, cajzik, zima mróz,
Kaj ty bandziesz jajca niósł?
W lesie, w lesie, na dambie
Tam ci gniazdo nie zmarznie.

Cazjik, cajzik, kaś ty bał?
We szpitolu myszy bjił.
A któż ci je odbiyroł?
Kotek mi je zeżyroł.

LUB

Kozieroka tańcujcie,
Jeny pieca szanujcie.
Piec się przido na zima,
Nie kożdy mou pierzina.