Wyliczanka

Ele mele dudki

wyliczanka

Ele mele dudki
Guospodorz malutki
Guospodyni mała
Pyrki guotowała
Przyszed dziod
Pyrki zjod
Baba pierła
A dziod spod

region