Materiały instruktażowe

Kłap kozuniu

piosenka do kolędowania

Kłap kozuniu do chaty, do chaty, bo gospodarz bogaty.