Materiały instruktażowe

Konopie

Zabawa „pokazywanka” na melodię z Sejneńszczyzny. Jej elementy odwołują się do kolejnych etapów obróbki konopii od zasiania, poprzez wzrost, suszenie, po zwijanie konopnego sznurka. Tworzymy koło. W środku stoi jedna osoba. Pokazuje czynność, o której jest mowa w danej zwrotce piosenki. Uczestnicy powtarzają tę czynność i zaczynają iść po kole. Osoba ze środka dołącza do koła i zaprasza na swoje miejsce kolejnego uczestnika.

Posiałam konopie na brzegu morza,
Posiałam konopie na brzegu morz(a)

Hej lija, konopija, na brzegu morza
Hej lija, konopija, na brzegu morz’

Wzyszły konopie na brzegu morza | x2
Hej lija, konopija na brzegu morza | x2

Wyrosły konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza

Zerwałam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija, na brzegu morza

Suszyłam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza

Moczyłam/rosiłam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza

Międliłam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza

Czesałam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza

Zwijałam konopie na brzegu morza
Hej lija, konopija na brzegu morza.