Materiały instruktażowe

Łabędzie

W zabawie uczestniczy nieparzysta ilość dzieci.
Dzieci wolno chodzą po Sali i śpiewają, naśladując rękoma ruch łabędzich skrzydeł.Dzieci łączą się w pary. To dziecko które nie znajdzie towarzysza staje pośrodku dzieci, które śpiewają:

Po syrokim stawie, stawie
Pływajom łabyndzie, pływajom łabyndzie,
Kto pory nie znojdzie
Ton niezdarom bydzie. Momy, momy niezdare takiego niezdarę takiego
Co nie łumioł znaleźć, przyjaciela swego!