Materiały instruktażowe

Myszka

To bardzo znana zabawa ze śpiewem tańczona w wielu regionach Polski. Dzieci typują parę Jedna osoba udaje kota, a druga myszkę. Wszyscy pozostali tworzą koło i poruszają się w pierwszym kierunku tańca.
Kot ma szanse wbiegnięcia do środka tylko na zakończenie zwrotki. Wtedy dzieci kucają i krzyczą:
Łap kotku, łap dobrze,
A co złapsis to sobzie.
Alternatywna wersja tej zabawy, to:
Dwa szeregi twarzami do siebie w odległości ok. dwóch metrów, wówczas myszka może przebiegać między poszczególnymi dziećmi w szeregach, zaś kot jest ograniczony do przebiegania tylko miedzy dwoma szeregami.

Uciekaj mysko do dziury
Bo ciebie złapsi kot bury,
A jak cię złapsi kot bury,
To cię łobedrze ze skóry.

Niezgrabny kotek niezgrabny,
Nie złapsiuł myski tej ładnej,
A myska siedzi w stodole,
wygląda dziurko na pole .

Niezgrabny kotek niezdara,
Nie złapsiuł myski fujara,
A myska siedzi w stodole,
wygląda dziurko na pole.

Łap kotku, łap dobrze,
A co złapsis to sobzie.

region

klasyfikacja

,