Materiały instruktażowe

Ojciec Abraham

zabawa

Ojciec Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
Tylko śpiewali sobie tak…
Prawa ręka,
lewa ręka,
prawa noga,
lewa noga i do tego głowa…