Materiały instruktażowe

Pan Zelman

jedna osoba zaczyna śpiewa i dobiera przy pierwszej zwrotce jedną osobę, w kolejnej zwrotce dopiera osoba idąca na końcu, przy następnej znowu pierwsza i tak na przemian aż wszystkie osoby idą w nitce

Jedzie, jedzie Pan Zelman, jedzie, jedzie jego Pan, jedzie jedzie cała rodzina jego. Ciebie chce Pan Zelman, Ciebie chce jego pan, ciebie chce cała rodzina jego