Materiały instruktażowe

Pierścień

Zabawa znana w całej Polsce w różnych wariantach. Tu wariant z melodią łemkowską. Uczestnicy ustawiają się w kręgu, w środku znajduje się jedna osoba. Tytułowy pierścień „po kole sobie chodzi” – jest przekazywany z ręki do ręki lub przesuwany po sznurku, który trzymają przed sobą uczestnicy, tak by nie było widać w którym miejscu akurat się znajduje. Można zmylać szukającego zmieniając kierunek przesuwania pierścienia. Po trzech nieudanych próbach odgadnięcia, można wymyśleć osobie ze środka kręgu zadanie do wykonania.

Oj, krąży pierścień, krąży,
po kole sobie chodzi
A kto go dostanie, a kto go dostanie, |
o niech się z tym nie zdradzi | x2

Oj krąży pierścień, krąży,
on ciągle miejsce zmienia
Nie patrz na mnie, nie patrz, nie patrz na mnie, nie patrz, |
bo ja nie mam pierścienia | x2