Materiały instruktażowe

Szewiec wariant zabawowy

Taniec w parach, w którym tancerze naśladują ruchy związane z pracą szewca. W pierwszej części nawijają i rozciągają dratwę stojąc naprzeciw siebie, a w drugiej tańczą polkę w parach.