Materiały instruktażowe

Chodzi lisek koło drogi

Zabawa – łapanka, znana w całej Polsce. Uczestnicy stoją lub siedzą w kole, trzymają ręce z tyłu, a wewnętrzną część dłoni skierowaną ku górze. Tytułowy lisek spaceruje na zewnątrz koła, wymachując zwiniętą chusteczką lub innym przedmiotem symbolizującym lisi ogon. Lisek podrzuca komuś swój ogon i zaczyna uciekać. Osoba, która dostała ogon, musi złapać liska, zanim ten zajmie jej miejsce lub znajdzie się w środku koła (wariant do wy boru). Pozostali uczestnicy zabawy mogą utrudniać liskowi ucieczkę.
Przy zabawie ze starszymi dziećmi sprawdza się wariant z zamkniętymi oczami. Wszyscy w kole zamykają oczy, otwierają na ostatnie słowa recytowanego tekstu.

Chodzi lisek koło drogi,
cichuteńko stawia nogi (lub: nie ma łapy ani nogi)

A już temu trzy niedzieli,
jak my liska nie widzieli.
A ja lisi ogon mam,
komu zechcę, temu dam.

region

klasyfikacja

, ,

Wykonawcy