Materiały instruktażowe

Gołąbek

Spod z pieca gołómbek,
Roztrzasł se żołóndek,
Spod z pieca, nie gruchoł,
Zjod kasza, nie dmuchoł.