Materiały instruktażowe

Kajduk

zabawa

Kajduk, kajduka zabaczyłem kożucha,
Zabaczyłem siabelki co wisiała u belki.

region

Wykonawcy