Materiały instruktażowe

Ściyrka

„Ściyrka” oznacza zupę, do której ściera się twarde ciasto. Czynność ta w tańcu symbolizowana jest przez krok szkroboka (przesuwanie nogami po podłodze na przemian). W pierwszej części tancerze stoją naprzeciw siebie i wykonują kroki szkroboka w rytm melodii, a w drugiej tańczą walczyka w parach.