Materiały instruktażowe

Kosa

Taniec Górali Czadeckich, dwuczęściowy, tancerze naśladują ruch koszenia kosą. Taniec w parach polegający na miarowym chodzeniu po kole i do środka koła w parach. Tancerz „zarzuca” tancerką niczym kosą.