Materiały instruktażowe

Mamlas

„Mamlas” oznacza ciamajdę, ślamazarę. Wzięło się to stąd, że nieuważny tancerz przy tańczeniu mamlasa może ukłonić się wypiętej partnerce lub partnerowi, co wzbudzało ogólny śmiech. Taniec mazurkowy – w pierwszej części tancerze tańczą śląską mazurkę, a w drugiej wykonują obrót trzema krokami, a następnie nisko się kłaniają.