Materiały instruktażowe

Owczareczek

zabawa ze śpiewem/ z klaskaniem/dwuczęściowa/ w pierwszej części tancerze klaszczą raz w swojej parze przy powtórzeniu obracają się do kolejnego partnera i klaszczą z nim/druga część poleczka

Owczareczek nasz wygnoł owce wczas,
A jo za nim ze śniodaniym,
A on uciek w las!