Materiały instruktażowe

Pruska granica

Rysujemy trzy linie. Jedna oznacza start, w odległości kilku metrów rysujemy linię oznaczającą pruską granicę, a dalej linię mety. Na środku, czyli na pruskiej granicy staje strażnik graniczny. Pozostali ustawiają się wzdłuż linii startu. Na znak próbują przedostać się przez pruską granice do swojego państwa (które jest metą). Strażnik stara się w tym czasie dotknąć jak największą liczbę przebiegających dzieci. Te które zostały dotknięte, zostają strażnikami. Zabawa toczy się do tej pory, aż zostanie jeden przedzierający się. On zostaje strażnikiem, zabawa zaczyna się od początku.

region

klasyfikacja