Materiały instruktażowe

Sioło jiedu

piosenka

Siołom jiedu, siołom jiedu, siołom po kołodcy
a deś moju dziwczynońku obnimajut chłopcy /2

Obnimajte, obnimajte, ono ne cyłujte
Chot’ dla mojej dziwczynońki liczka ne zmarnujte /2

Obnimali, obnimali, wże pocyłowali
i dla mojej dziwczynońki liczko zmarnowali /2

Moje liczko jak jabłyczko, sama jak jahoda
jak ja wyjdu na hulicu, ja wsiem chłopcam hoża /2

region

Wykonawcy