Materiały instruktażowe

Stara baba

Metrum 2/4, tempo umiarkowane. Tańczony w parach po kole. Do przytupów i obrotów (tańczonych jak w olendrze) dochodzi trzeci element – krok odstawno-dostawny, czyli cwał. Prawdopodobnie taniec ten wziął swoją nazwę od słów piosenki.

Stara baba, a dziad młody,
pognali byśki do wody,
od wody do siana, moja babo kochana
od wody do siana, moja babo kochana

Urozmaiceniem są figury tańczone w dwóch rzędach. Dla przykładu są nimi tak zwane „bramki”. Jedna para krokiem odstawno-dostawnym przechodzi pod złączonymi rękami innej pary. Inną figurą jest zamiana osób w rzędach miejscami, tj. przebiegnięcie w miejsce pary znad przeciwka z rozłożonymi szeroko na boki rękami.

Stara baba, a dziad młody,
pognali byśki do wody,
od wody do siana, moja babo kochana
od wody do siana, moja babo kochana

region

klasyfikacja

,