Materiały instruktażowe

Szczodraki

tekst do kolędowania

Szczodraczki, kołaczki powiadali nam,
Jak nie dacie szczodraczków, kołaczków dajcie chleba krom
A która gospodyni szczodraczków nie piekła
pojedzie na kocim łbie do piekła