Materiały instruktażowe

Z tamtej strony dworu

kolęda

Z tamtej strony dworu zielenią się zioła
I wyszła tam Śliczna Pani z niebieskiego dworu
Dwa ogródki miała, trzy wianeczki wiła
I czekała na Jezusa, bo brzemienną była.
W jednym sama chodziła, drugi w ręku nosiła,
A ten trzeci Jezusowi na główkę włożyła.
Wzięła go za rączkę, poszła z nim na łączkę
I zerwała śliczne kwiatki Jezusowi w rączkę.
Na zielonej łące sierotka płakała.
Tam Najświętsza Panieneczka z Jezusem słyszała.
Pilnuj się, sierotko, płaszczyka mojego.
A ja ciebie zaprowadzę do raju wiecznego.
Jak do raju weszła, w górę rączki wzniosła.
Dziękuję ci, śliczny Jezu, że Twe łaski doszły.
Jak Twe łaski doszły, to ja z Tobą pójdę.
A ja Ciebie, śliczny Jezu, zawsze chwalić będe /2

region

Wykonawcy