Materiały instruktażowe

Żyd

Polka o wolniejszym tempie. W pierwszej części pary tańczą polkę kręcąc sie raz w lewo, raz w prawo. Następnie kłaniają się osobie ze swojej pary, po czym osobie za sobą. I z nowym partnerem tańczą znów polkę.

region

klasyfikacja