Wyniki badania ewaluacyjnego za lata 2014-2020

Przedstawiamy wyniki przeprowadzonego w listopadzie badania ewaluacyjnego działań programu Mały Kolberg działań w latach 2014-2020.

Wszystkim gorąco dziękujemy za odpowiedzi i udział w badaniu. Na pytania kwestionariusza odpowiedziało ok. 10% wszystkich osób, które brały udział w działaniach programu Mały Kolberg. 

Rekomendacje zespołu badawczego:

  1. Głównymi odbiorcami Fundacji są osoby interesujące się kulturą ludową, a nie przypadkowe osoby, warto więc zwracać się bezpośrednio ze swoją ofertą do osób z nią związanych.
  2. Większość osób motywowało swoje uczestnictwo chęcią rozwoju i poznania nowych osób, a nie podwyższeniem swoich kwalifikacji. Odbiorców można więc szukać w miejscach zrzeszających osoby aktywne, a niekoniecznie w zakładach pracy.
  3. Znikome negatywne oceny szkolen wynikają najprawdopodobniej ze złego zrozumienia efektów szkolen Warto pomyśleć o doprecyzowaniu oferty i konkretnych korzyści, jakie przynoszą.
  4. Prawie wszyscy ankietowani poleciliby działalność Fundacji oraz wzięłoby udział w kolejnych szkoleniach. Są to na pewno osoby, z którymi można budowac spoleczność wspierającą przyszle działania Fundacji
  5. Zabawy ludowe, muzyka i taniec to tematy, które ankietowani chętnie widzieliby w przyszłych wydarzeniach Fundacji, ale też tematy, które najczęściej pojawiały się w dotąd organizowanych przez nich wydarzeniach. Najpewniej jest to tematyka, na którą istnieje wysokie zapotrzebowanie.
  6. Uczestnicy szkolen Fundacji najczęściej korzystają z filmów przez nią tworzonych. Materialy audiowizualne stanowią dla odbiorców łatwo dostępne i rzetelne zrodlo wiedzy. Rekomendujemy poszerzenie oferty filmów stanowiących także ważną pomoc dydaktyczną dla odbiorców w ich codziennych działaniach.
  7. Ponad 3/4 ankietowanych zadeklarowało, że byłoby w stanie finansowo wesprzeć Fundację przy organizacji kolejnych wydarzen co rozwija wachlarz wielu możliwości pozyskiwania pieniędzy (Patronite, internetowe zbiorki itp., a co za tym idzie realizacji kolejnych projektow.
  8. Bardzo wysokie zainteresowanie płytami z muzyką jest niezrozumiałe w kontekscie praktyk odbiorów (tylko jedna osoba poinformowała, že korzysta z plyty Fundacji Warto zastanowić się nad udostępnieniem nagran online (Audioteka, Spotify.

Metodologię badania, analizę wyników i niniejszą prezentację opracowały nasze współpracowniczki – Katarzyna Andrzejkowicz i Karolina Echaust. Dziękujemy też dr hab. Annie Weronice Brzezińskiej oraz mgr Karolinie Dziubatej za wsparcie.

A oto informacje o autorkach raportu:

Katarzyna Andrzejkowicz – absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na UAM. Obecnie pracuje w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, w którym opiekuje się kolekcjami techniki, ceramiki oraz kultury miejskiej. Interesuje się antropologią pamięci, niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz współczesną kulturą polskiej wsi.

Karolina Echaust – doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM. Zainteresowania badawcze: antropologia środowiskowa, bartnictwo i pszczelarstwo w Polsce, świat-więcej-niż-ludzki (ang. More-than-Human-World). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i relacji międzygatunkowych w ujęciu antropologicznych badań nad kulturą bartniczą w Polsce. Brała udział wielu projektach naukowo-badawczych: http://etnologia.amu.edu.pl/pracownik/mgr-karolina-echaust/ 

Badanie przeprowadzono w ramach programu Programu Mały Kolberg 2020 zrealizowanego przez Fundację Mały Kolberg we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej.