Materiały instruktażowe

Czyżyk

najpierw dzieci chodzą w kole w jedną stronę, potem imitują tekst piosenki i powtarzamy w ten sposób w każdej zwrotce

Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki,
czyś widział, czyś słyszał, jak to sieją mak?
Oto tak sieją mak, oto tak sieją ludzie mak