Wyliczanka

Ele ele rabe

wyliczanka

Ele ele rabe
Połknuuł buoción żabe
A żaba piernika
Cuo z tego wynika?

region