Wyliczanka

Entliczek pyntliczek

wyliczanka/zabawa

Entliczek pyntliczek
Malowany stuoliczek
Na kuogo wypadnie
Tymu rynka przepadnie

region

klasyfikacja

,