Wyliczanka

Kasia Marysia rum tum tum

wyliczanka

Kasia Marysia rum tum tum
Stróże pyrki na pióntóm
Przyszed Pón
Pyrki wzión
Kasia Marysia
rum tum tum

region