Wyliczanka

Jedzie kareta dzwonek dzwoni

region

klasyfikacja