Materiały instruktażowe

Furman

tancerze ustawiają się w trójkach, dwoje z przodu, trzeci w środku za nimi. Na słowa drugiej części tancerz z tyłu, który jest furmanem przebiega pod bramkami do przodu.

jedzie furmón na furmónka, wiezie zyto i pogónka, furmón to, furmón to, mo zielone chomonto. Tacik grotek pobijali, mamulka sie przyglondali. Wiedzieli, wiedzieli, że się krowa łocieli. Krowa im się ocieliła i cielątko przydusiła we chlywie, przy złobie, mo cerwióne na głowie.

region

klasyfikacja

,