Materiały instruktażowe

Kozira

dwa koła-jedno w drugim. Wysuwamy rytmicznie raz prawą, a raz lewą nogę do przodu, na lalala cwał w prawo, potem w lewo.

Koziyra bych tańcowała
koziyra mi grejcie
Cornech butki potargała
cerwone mi dejcie
Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la

Mom cerwone butki nowe
nie trza ich pasować,
kiej do tańca gro muzyka
same chcą tańcować.
Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la

Mój synecku, nie stój w kóńcie
kiej koziyra grają
bo takiymu balamóncie
dziołchy psinco przają
Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la

Nasza dziywka z gospodynią
rady sobie nie wiedzą,
góniły się kole pieca
potrzaskały wiecerzą.
Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la

Siecka długo, krowa chudo
dziywka doiyła byka
o zjod eś ty trzysta diobłów
kiedy ty ni mos mlyka
Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la

region

klasyfikacja

,