Materiały instruktażowe

Mak

Dzieci łapią się za ręce tworząc koło. Idą w pierwszym, bądź drugim kierunku tańca w rytmie ćwierćnut podczas gdy jedna osoba jest w środku koła.
Dzieci tworzą koło. Wybieramy jedną osobę do środka, która pokazuje kolejne czynności zgodnie z treścią zwrotek, tj.: jak sieją mak, jak rośnie mak, jak pielą mak, jak zrywają mak. Reszta uczestników, naśladuje ruchy dziecka w środku. Kiedy wyśpiewane są wszystkie cztery zwrotki i ostatni refren, zacieśniają koło. Po skończeniu piosenki wszyscy próbują „zerwać mak”, to znaczy zatrzymać dziecko, które próbuje przerwać koło i wydostać się na zewnątrz. Ilość powtórzeń jest dowolna.

Cyzyku, cyzyku, ślicny ptasecku,
Poziedzze nom, jek siejo mak?
Ref: Oto tak siejo mak 😐

Cyzyku, cyzyku, ślicny ptasecku,
Poziedzze nom, jek rośnie mak?
Ref: Oto tak rośnie mak 😐

Cyzyku, cyzyku, ślicny ptasecku,
Poziedzze nom, jek psielo mak?
Ref: Oto tak psielo mak 😐

Cyzyku, cyzyku, ślicny ptasecku,
Poziedzze nom, jek zrywać mak?
Ref: Oto tak zrywać mak 😐