Materiały instruktażowe

W żłóbku na sianie

piosenka do kolędowania

W żłóbku na sianie leży kochanie, dziecina.