Materiały instruktażowe

Wiedźma

Zabawa stworzona współcześnie wykorzystująca muzykę tradycyjną. Na filmie pokazane są różne warianty zabawy.

Wariant podstawowy: Jedna osoba jest wiedźmą, pozostałe osoby dobierają się w pary, gdzie jedna osoba jest chatką a druga mieszkańcem. Chatka staje w rozkroku z rękami złączonymi nad głową tworząc daszek. Mieszkańcy w kucki zajmują miejsce pod osobą tworzącą domek. Wiedźma wybiera dla wszystkich sposób poruszania się w trakcie muzyki. Gdy muzyka ustaje osoby-chatki tworzą domki a mieszkańcy wracają do swoich chatek. W tym czasie wiedźma może zająć dowolną chatkę zanim wróci jej mieszkaniec, który zostając bez chatki zostaje wiedźmą i wymyśla kolejne zadanie ruchowe.

region

klasyfikacja

,

Wykonawcy