Materiały instruktażowe

mało nos

Maszerujemy w kole. Zabawę rozpoczyna prowadzący. Śpiewa przyśpiewkę i zaprasza kolejne dzieci do wspólnego koła.

Mało nos, mało nos, do piecynio chleba
Jono nom, jono nom, tu jednej potrzeba.